مشاوره فردی

مشاوره فردی

افراد به دلیل مختلفی به دنبال درمان هستند ، مدیریت کردن چالش هاس مهم زندگی،اسیب های دروان کودکی،درمان بیماری های روانی چون اضطراب و افسردگی،رشد و بالندگی شخصی و خودشناسی و از جمله این دلایل است. که برای رفع این چالش ها مشاوری امین را می طلبد

 

با مشاورین ما آشنا شوید