والدین و نوجوان

والدین و نوجوان

کودکان در روند رشد و زندگی روزمزه با مشکلاتی مواجه میشوند که اگر به موقع بر طرف نشود در دوره هایی حاد و شدید خواهد شد.

عواطف،رفتار و احساسات کودکان انعطاف پذیر هستند و هرگونه اقدام پیشگیرانه و درمانی موجب رشد یک شخصیت سالم و متعادل و مربیان میتواند کودک را در رفع مشکلات و ایجاد رفتار های مناسب یاری دهد

با مشاورین ما آشنا شوید