مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

ضرورت مشاوره تحصیلی به دانش اموزان ویژگی ها و استعداد های خود را بهتر شناخته و به موارد و خصوصیاتی که به انها توجه مداشته اند و یا میزان توجه انها کمتر بوده ،بیشتر توجه نمایند.

علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینه های مختلف تحصیلی تقویت کرده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنهار ا شناساییی و راه حل هایی برای رفع نواقص ارائه میدهد و به این ترتیب دانش آموزان میتوانند عملکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته باشند و انتخاب های بهتری انجام دهند . و اشکالات احتمالی را نیز مرتفع نمایند

با مشاورین ما آشنا شوید