مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج

واقعیت این است که در دنیای امروز،پیچدگی روابط،افراد و مسایل  و مشکلات نیاز به مشورت گرفتن از یک متخصص را پر رنگ تر میکند از سوی دیگر،نقش زنان و مردان در جامعه امروزی بسیار متفائت از گذشته است . همین مساله پایداری زندگی هارا کمتر کرده و برای سنجش میزان تفاهم و سازگاری بین دو نفر،نیاز به مداخلات علمی است.

مراجع به مشاور قبل از ازدواج روند مطلوبی در شناخت فرد مقابل و شناخت خود فرد هنگام قرار گرفتن در چالش های دونفره را ایجاد کرده و شناختی نسبی از شرایط روحی،فکری،اجتماعی هر دو نفر به انها داده و درصد موفقیت زندگی زیر یک سقف آنها را بیان میکند.

 

در زوج درمان درمانگر به زوج گکمک میکند که زندگی مشترشان را مورد بررسی قرار دهند و تصمیم بگیرند که چه تغییراتی لازم است. انها سعی میکنند سوءتفاهم های دو جانبه،انتظارات غیر معقول،و تصورات بیان نشده ای که باعث توادم تعارض در میان آن دو میشود را بطرف کنند.

با مشاورین ما آشنا شوید