خانم زهرا فراهانی

مشاور، روانکاو ، روان درمانگر

عضو سازمان نظام مشاوره وروانشناسی ایران برگزاری کارگاه های گذر نوجوانی، مدیریت خشم ؛ سکس تراپی و تربیت جنسی؛ تحلیل رفتارمتقابل

تجربیات

سال بخش موقعیت مرکز
13 سال تخصص در زمینه خانواده ، حل تعارض و درمان خیانت زناشویی ، درمان شکست عاطفی مشاور
۱۳ سال سابقه تخصص در زمینه کودک و نوجوان مشاور
27 سال همکاری با آموزش وپرورش و مشاور و روانشناس کودک نوجوان اداره آموزش و پرورش مشاور

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 16:00 - 17:00 جنت آباد وقت ملاقات
یکشنبه 17:00 - 18:00 جنت آباد وقت ملاقات
یکشنبه 18:00 - 19:00 جنت اباد وقت ملاقات
سه شنبه 16:00 - 17:00 جنت اباد وقت ملاقات
سه شنبه 17:00 - 18:00 جنت اباد وقت ملاقات
سه شنبه 18:00 - 19:00 جنت اباد وقت ملاقات