خانم دکتر زهرا مجیدی

درباره پزشک

برگزاری کارگاه کنترل خشم برای بزرگسالان
برگزاری کلاس های کنترل خشم برای کودکان
برگزاری کلاس های تقویت حافظه شنوایی برای کودکان
برگزاری کلاس های کنترل هیجان برای کودکان
برگزاری کلاس های مهارت های زندگی برای کودکان
برگزاری کارگاه فرزند پروری برای مادران(در چند دوره از جمله مادران مدرسه روشنگر(هر دو شعبه))
مشاوره آنلاین به کودکان دارای مشکلات رفتاری
همکاری با مرکز مشاوره لبخند مشکات
همکاری با مرکز مشاوره مهر امید
همکاری با مرکز مشاوره بهار زندگی
شماره پروانه نظام روان شناسی 1400139
عضویت در سازمان نظام روان شناسی(شماره عضویت : 42096)
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضویت انجمن روان شناسی تربیتی
مسلط به تست های ریون؛ نقاشی خانواده؛ وکسلر؛ br> cat; sat; tat>

تجربیات

سال بخش موقعیت مرکز
1400-1394 مشاوره مشاور پیش دبستان روشنگر
1402-1401 مشاور خانه کودک مشاور مجتمع مشکات