خانم دکتر لیلا جباری

درباره پزشک

کودکان و نوجوانان دارای اختلالات رفتاری و اضطرابی استعدادیابی
توانمندسازی کودکان و نوجوانان در زمینه شناختی و رفتاری
سابقه فعالیت
مدرس دانشگاه از سال ۸۶ تاکنون
مشاور روانشناس تخصصی مرکز مشاوره آب اداره کل شهر تهران
کارشناس تخصصی خط ملی نهاد ۱۵۷۰
مدرس کشوری مدیرعامل موسسه روانشناسی تدبیر میثاق
مولف کتاب پیش دبستانی مولف کتاب برای مراکز زیر نظر معاونت فرهنگی شهرداری تهران