علت پرخاشگری در کودکان چیست؟

  • دیدگاه: 0

بیشتر کارشناسان پرخاشگری کودکان را به شکل پرخاشگری آشکار – پرخاشگری جسمانی-
مانند زدن ، هل دادن ، لگد زدن ، پرتاب اشیاء و تهدید به انجام این اعمال همراه با حمالت
عمدی بیزار کننده و آزاردهنده برای طرف مقابل ؛ و پرخاشگری رابطه ای که موجب حذف
دیگران از جمع می شوند ، تعریف کرده اند. در پسران بیشتر پرخاشگری جسمانی و در
دختران پرخاشگری رابطه ای بیشتر گزارش شده است

1) الگوپذیری کودکان از والدین

چنانچه پدر یا مادری خلق و خویی عصبانی و پرخاشگر داشته باشند، مسلما فرزندشان نیز
پرخاشگر خواهد شد. این رفتار توسط کودک یاد گرفته می شود. از آنجا که کودکان با والدین
همانند سازی می کنند، بنابراین بسیاری از رفتارهای پدر و مادر ناخودآگاه توسط فرزندان فرا
گرفته می شود. توضیح این که فرایند همانند سازی کامال ناخودآگاه صورت می پذیرد

2) کودکان ناکام پرخاشگر می شوند

ناکامی یکی از مسائلی است که به پرخاشگری می انجامد. وقتی کودک به هدف خود دست
نیابد و ناکام شود، یکی از رفتارهایی که از او سر می زند پرخاشگری است.

3) اضطراب و پرخاشگری

کودکان مضطرب نمی توانند کودکان آرامی باشند. آنها رفتارهایی پرخاشگرانه از خود بروز می دهند؛ البته بالفاصله پشیمان می شوند و از والدین خود عذرخواهی می کنند. اگر از کودک مضطرب بپرسیم که چرا پرخاش می کنی و عصبانی هستی؛ خواهد گفت نمی دانم.؛ یا خواهد گفت دست خودم نیست و یا پاسخی برای رفتار خود نخواهد داشت.

4) پرخاشگری، نشانه ای از تضادهای درونی

گاهی کودکان در دوگانگی و تضادهای درونی قرار می گیرند. یا بهتر بگوییم، گاهی بر سر دو راهی هایی گیر می کنند و نمی دانند کدام راه را انتخاب کنند؛ و این حالت آنها را دچار مثال کودکی که دوست دارد نزد مادرش در منزل بماند تعارض، اضطراب و خشم می کند. و از طرفی وقتی می بیند تمام کودکان به مدرسه می روند، همزمان تمایل به مدرسه رفتن نیز دارد، دچار دوگانگی می شود.

5) پرخاشگری و افسردگی

پرخاشگری و کج خلقی در کودکان چنانچه با عالمت های دیگر همراه باشد، می تواند نشانه ای از افسردگی باشد که در این صورت الزم است شرایط زندگی کودک تمام و کمال مورد بررسی قرار گیرد.

6) پرخاشگری؛ بیماری ها؛ مصرف دارو

بعضی از بیماری ها به مصرف دارو نیاز دارد و ممکن است از عوارض جانبی داروها کج خلقی و رفتارهایی باشد که خشونت را برمی انگیزند.

7) خشونت و مدرسه

گاهی کودکان در مدرسه قربانی خشونت می شوند چند مورد از علت های پرخاشگری که عاملشان مدرسه هستند: 

  • تمسخر توسط دانش آموزان
  •  ناتوانی در دفاع شخصی ناتوان در پاسخ به مشاجرات و حتی گریه می کند
  • وسایل خود را گم می کند
  • خجالتی بودن 
  • افت تحصیلی 
  • افسردگی
تایید شده توسط دکتر نصیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *