درمان پرخاشگری در کودکان چیست؟

  • دیدگاه: 0
اولین گام این است که نوع پرخاشگری آنها و علت آن را براساس توضیحاتی که ارائه شد شناسایی کنیم؛ و پرخاشگری را به صورت موردی برطرف نماییم.

1) محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطالع کودک برسانید. 2) مدل های پرخاشگری را به حداقل برسانید. می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

  •  ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند، محدود کنید.
  • فیلم ها، تصاویر و روزنامه کودک را به دقت انتخاب کنید.
  • الگوهایی را در اختیار کودک بگذارید که پرخاشگرانه نباشند.
  • همراه کودک برنامه های تلویزیونی را ببینید و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسیر کنید.

3) همدلی را افزایش دهید. آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید.
4) رفتارهایی را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است، تقویت کنید.
۵) به جای کودک پرخاشگر، به کودکی که به وی پرخاش شده توجه کنید.
۶) نحوه ی ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند، مورد بررسی قرار دهید.
۷)اگر قرار است کودک به دلیل رفتار خشونت آمیزش تنبیه شود، بهتر است به طریقی باشد
که منجر به حمله انتقامی و تالفی جویانه از طرف کودک نشود.
۸) فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید.

9)مباحث گروهی یا خانوادگی را که تأکید بر همکاری با دیگران دارد، به کار گیرید.
۱۰ )همکاری، مسئولیت و پیگیری مسائل مورد عالقه را با دادن مسئولیت به کودکان تشویق کنید.

11)برای مهار رفتار کودکان ،فنون محرم سازی ممکن ایت تا حدودی مفید واقع شود.بنابراین رفتاهای پسندیدع را به وضوح تشریح کنید و پاداش ها و کیفرهای آنهارا بیان نماییند.

۱۲)فعالیت های ساعتی او را در صورت امکان با شرکت کودکی دیگر طراحی کنید.
۱۳) از تنبیهات بدنی پرهیز کنید.
۱۴) علت رفتار پرخاشگرانه وی را بیابید .
۱۵)ثبت وقایع روزانه، بازی درمانی، بازی های جالب، جمله سازی و گوش دادن فعال ممکن
است به عنوان کمکی در جهت درک کودکان خشن به کار گرفته شود.
۱۶) به کودک بفهمانید که با هر رفتار خشونت آمیز، خود را از شما بیشتر دور می کند.
۱۷)از کودک پرخاشگر بخواهید الگوی مطلوبی برای خود بیابد و فهرستی از رفتارهای الگو
را در کوتاه مدت اجرا نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *